top of page

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Дата набрання чинності: 21.02.2022 р. 

Дана Політика конфіденційності (далі за текстом – «Політика») регулює відносини у сфері захисту персональних даних відвідувачів веб-сайту https://azov-one.com (далі за текстом – «Сайт»), який належить ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ “АЗОВ ВАН” (код ЄДРПОУ: 45125011, адреса місцезнаходження: 03126, Україна, м. Київ, вул. Академіка Білецького, 11, кв. 49), зареєстрованому згідно чинного законодавства України (далі за текстом – «Громадська організація»). 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1.  В даній Політиці терміни вживаються у наступному значенні:

• база персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

• згода суб’єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди;

• обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

• персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

• суб’єкт персональних даних - фізична особа, персональні дані якої обробляються;

• третя особа - будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, власника чи розпорядника персональних даних;

• файли cookie - це невеликі текстові файли, які зберігаються в браузері пристрою (комп'ютер, мобільний телефон тощо) після відвідування Сайту, та які Сайт передає браузеру. Додатково про файли cookie можна дізнатись за посиланням: https://allaboutcookies.org

Всі інші терміни в Політиці вживаються у значенні, визначеному чинним законодавством України, включаючи ратифіковані в Україні міжнародні нормативно-правові акти. 

1.2. Дана Політика розроблена з метою інформування суб’єктів персональних даних про порядок обробки їх персональних даних під час відвідування/користування Сайтом, а також з метою забезпечення захисту їх персональних даних під час такої обробки. 

1.3. Дана Політика, а також діяльність Громадської організації, пов’язана із збиранням, обробкою, зберіганням та іншими правомірними діями щодо персональних даних, регулюється:

• Конституцією України;

• Законом України «Про захист персональних даних»;

• іншими чинними нормативно-правовими актами України, які регулюють питання захисту персональних даних;

• ратифікованими в України міжнародними нормативно-правовими актами.  До правовідносин, які виникають у Громадської організації у зв’язку з обробкою персональних даних резидентів іноземних юрисдикцій, також застосовується право (в тому числі, міжнародне), національні та міжнародні нормативноправові акти, що регулюють питання захисту персональних даних резидентів таких країн. 

1.4. Власником персональних даних, які обробляються у зв’язку з відвідуванням/використанням опцій Сайту є Громадська організація. Громадська організація має право доручити повністю або частково обробку персональних даних третім особам на підставі договору, укладеного відповідно до вимог чинного законодавства. 

1.5. Фізична особа є суб’єктом персональних даних за даною Політикою, якщо вона є відвідувачем Сайту, в т.ч. якщо вона використовує будь-які опції, доступні на Сайті. 

1.6. Громадська організація гарантує, що:

• дотримується належної практики та нормативних вимог щодо захисту персональних даних;

• захищає права суб’єктів персональних даних;

• запобігає ризику порушення безпеки обробки персональних даних. 

1.7. Метою обробки персональних даних, отриманих в процесі функціонування Сайту, є здійснення Громадською організацією своєї статутної діяльності. 

1.8. Розміщення даної Політики за посиланням, вказаним в п. 4.1. цієї Політики, є повідомленням суб’єктів персональних даних про Громадську організацію як власника персональних даних, склад та зміст персональних даних, що збираються у зв’язку з відвідуванням/використанням Сайту, про права таких суб’єктів, мету збору їх персональних даних та третіх осіб, яким можуть передаватись такі персональні дані. 

1.9. Ваше надання/розміщення інформації на Сайті є Вашою згодою зі змістом цієї Політики та означає, що Ви надаєте свій дозвіл на те, що Громадська організація може збирати, використовувати та розголошувати/розповсюджувати інформацію, що встановлює Вашу особу згідно з цією Політикою.

1.10. Громадська організація не продає та не надає персональну інформацію третім особам, крім випадків, визначених чинним законодавством України, та в мірі, об’єктивно необхідній для досягнення статутної мети Громадської організації, чи для того, щоб захистити безпеку чи цілісність Сайту, для застосування запобіжних заходів проти притягнення до відповідальності чи для сприяння судовим процесам або запитам інших державних органів; чи у випадках, коли необхідно надати таку інформацію задля попередження завдання фізичної шкоди чи фінансових збитків, чи у зв’язку з розслідуванням стосовно підозрілої чи фактичної незаконної діяльності.

 

2. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

2.1. Громадська організація може збирати та обробляти наступну інформацію про Вас:

• інформацію, яку Ви надаєте Громадській організації: це інформація про Вас, яку Ви надаєте шляхом: використання Сайту та опцій Сайту, підписки на отримання оновлень електронною поштою, надання благодійної допомоги (пожертви) за допомогою опцій Сайту, комунікації з Громадською організацією через опції, доступні на Сайті, тощо.

• інформацію про Вас, яка збирається Сайтом та іншими системами:

1) якщо Ви відвідуєте Сайт, треті особи можуть збирати певну інформацію про Вас та Ваше відвідування, такі як тип та версія Вашого браузера, а також сторінки на Сайті, які Ви відвідуєте, адресу інтернет-протоколу (ІР);

2) Сайт також може завантажувати файли cookie на Ваш пристрій;

3) якщо Ви контактуєте із співробітниками Громадської організації за допомогою Сайту або інших засобів електронного зв’язку.

• інформацію, яку збирають треті особи про Вас на Сайті шляхом виконання дій: це інформація про Вас, яку Ви надаєте третім особам (наприклад, Facebook, Google, Twitter), використовуючи опції для обміну в соціальних мережах, доступні на Сайті, при переході з однієї сторінки на іншу або шляхом перегляду матеріалів, що мають посилання (відкриваються) на інші платформи (веб-сайти). 

2.2. Те, яким чином Громадська організація обробляє Ваші персональні дані, залежить від того, як Ви використовуєте Сайт та взаємодієте з ним. Частина інформації може надаватись безпосередньо Вами під час використання Сайту або в інший спосіб; іншу інформацію Громадська організація може збирати та обробляти самостійно за допомогою автоматизованих технологій, що використовуються на Сайті. 

2.3. Правові підстави обробки даних: при відвідуванні Сайту Громадська організація обробляє ваші персональні дані, якщо:

1) Громадська організація отримала Вашу згоду на таку обробку;

2) Ваші персональні дані необхідні Громадській організації для укладення та виконання з Вами правочину чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину;

3) у випадках, коли Громадська організація має законний інтерес для обробки Ваших персональних даних, і цей законний інтерес не переважає над Вашими інтересами щодо захисту даних або ваших фундаментальних прав і свобод, а також

4) в інших випадках, визначених чинним законодавством. У деяких випадках Громадська організація може мати юридичне зобов’язання обробляти Ваші персональні дані або оброблятиме Ваші персональні дані для формування, здійснення або захисту правових претензій. 

2.4. Механізми автоматизованої обробки: Громадська організація та треті особи можуть використовувати технології автоматизованої обробки інформації для обробки інформації в деяких розділах Сайту. Громадська організація використовує файли cookie для зберігання контенту та налаштувань, що дозволяє Громадській організації обробляти стандартну інформацію, яку Ваш браузер надсилає певним веб-сайтам, які Ви відвідуєте, наприклад, Вашу IP-адресу, тип і мову браузера, а також сайт, з якого Ви перейшли, сторінки, які Ви відвідуєте і посилання, на які Ви натискаєте на Сайті. Наявність такої технічної інформації допомагає Громадській організації робити аналітику з метою покращення Сайту. 

2.5. Громадська організація може використовувати Ваші персональні дані лише з метою та в цілях, визначених цією Політикою та чинним законодавством, зокрема (але не обмежуючись):

1) з метою обробки Вашого запиту (звернення) до Громадської організації, вчиненого за допомогою Сайту;

2) з метою забезпечення технічної можливості надання Вами благодійної допомоги (пожертви) за допомогою опцій, доступних на Сайті,

3) з метою реалізації інших статутних цілей Громадської організації в порядку, визначеному чинним законодавством. 

2.6. Громадська організація може накопичувати персональні дані, оброблені в процесі відвідування/використання Вами Сайту, в тому числі шляхом внесення цих даних до бази персональних даних. Зберігання Ваших персональних даних здійснюється із дотриманням вимог чинного законодавства в сфері персональних даних. 

2.7. Поширення Ваших персональних даних здійснюється виключно за Вашою згодою або у випадках, визначених цією Політикою та чинним законодавством. 

2.8. Ваші персональні дані підлягають видаленню або знищенню у разі:

• закінчення 2-річного строку їх зберігання або іншого строку, визначеного чинним законодавством;

• припинення правовідносин між суб’єктом персональних даних та Громадською Організацією, якщо інше передбачено законодавством;

• в інших випадках, визначених чинним законодавством в сфері захисту персональних даних. 

2.9. Громадська організація не здійснює обробку персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство/його відсутність в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних, окрім випадків, визначених законодавством. 

 

3. ПРАВА СУБ’ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

3.1. При відвідуванні/користуванні Сайтом Ви маєте право:

• отримувати від Громадської організації інформацію, не визначену цією Політикою, щодо обробки, умов надання доступу до Ваших персональних даних, або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженими Вами особами, крім випадків, визначених законодавством;

• на безоплатний доступ до своїх персональних даних;

• отримати відповідь на запит щодо обробки Ваших персональних даних в порядку і в строк, визначений чинним законодавством;

• пред’явити вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки Ваших персональних даних, або щодо зміни або знищення Ваших персональних даних, якщо такі дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

• на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

• відкликати свою згоду на обробку персональних даних; 

а також користуватись іншими правами, визначеними чинним законодавством у сфері захисту персональних даних. 

3.2. Ви маєте право звернутись з питаннями, пов’язаними із збиранням, використанням, зберіганням  та іншою обробкою Ваших персональних даних, до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, із яким можна зв’язатись через адресу електронної пошти hotline@ombudsman.gov.ua. Якщо у Вас виникли запитання щодо цієї Політики або якщо Ви отримали будь-яке небажане електронне сповіщення, надіслане Громадською організацією або начебто надіслане від імені Громадської Організації, зв’яжіться з Громадською Організацією безпосередньо за адресою електронної пошти, вказаною в контактній формі сайту. 

 

4. ЗМІНА ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

4.1. Громадська організація залишає за собою право переглядати та змінювати положення даної Політики. Актуальна редакція цієї Політики розміщена на Сайті за посиланням: https://azov-one.com.

 

5. КОНТАКТИ

5.1. У разі виникнення питань з приводу цієї Політики та її використання, Ви можете написати на електронну адресу: info@azov-one.com
або звернутися за телефоном: +38 093 444 43 08.

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Публічний договір (оферта)

про надання добровільної благодійної пожертви

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви (далі – «Оферта»), відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, є пропозицією Громадської організації «Азов Ван», ідентифікаційний код юридичної особи 45125011, що знаходиться за адресою: 03126, Україна, м. Київ, вул. Академіка Білецького, 11, кв. 49 (далі – «Громадська організація»), в особі директора Богомаза Ярослава Олександровича, який діє на підставі Статуту, невизначеному колу дієздатних фізичних осіб та юридичних осіб приватного права, які добровільно здійснюють благодійну діяльність (далі кожна з таких осіб – «Благодійник»), укласти договір щодо надання благодійної пожертви (далі – «Договір») на умовах, описаних в цій Оферті, з кожним Благодійником, що звернеться.

1.2. Ця Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на сайті Громадської організації в мережі Інтернет за посиланням: https://www.azov-one.com (далі – «Сайт»). Ця Оферта є безстроковою та може бути змінена або відкликана Громадською організацією у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

1.3. Громадська організація може укладати договори щодо надання благодійної пожертви в іншому порядку та/або на інших умовах, ніж це передбачено цією Офертою. Благодійник може окремо звернутися до Громадської організації для укладення такого договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом цього Договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Громадської організації грошових коштів шляхом здійснення благодійної пожертви на здійснення статутної діяльності Громадської організації. Благодійник самостійно визначає розмір благодійного пожертвування. Громадська організація самостійно визначає напрями використання благодійної пожертви в рамках власної статутної діяльності, якщо інше не визначено Благодійником в порядку, визначеному цим Договором. Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодною зі сторін Договору.

2.2. Передача Благодійником грошових коштів за цим Договором визнається благодійною пожертвою відповідно до ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

2.3. За бажанням, Благодійник може вказати цільове призначення благодійної пожертви, обравши серед програм (проектів), цілей, оголошених Громадською організацією.

3. ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Громадська організація здійснює благодійну діяльність відповідно до свого Статуту, зокрема, в сфері підвищення обороноздатності України, популяризації та підвищення потенціалу й спроможностей Збройних сил України та інших військових формувань та правоохоронних органів, органів цивільного захисту, добровольчих формувань територіальних громад, інших осіб, які забезпечують національну безпеку і оборону України, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України та інших країн-агресорів та реалізації законних соціальних, економічних, національно-культурних та інших прав представників вище вказаних сил оборони та соціально вразливих верств населення, зокрема членами родин загиблих, поранених, полонених представників сил оборони, внутрішньо-переміщених осіб та інших осіб, які прямо чи опосередковано постраждали від збройної агресії російської федерації проти України та від інших збройних, військових, гібридних конфліктів за участю інших держав-агресорів .

3.2. Діяльність Громадської організації не має на меті отримання прибутку.

3.3. Інформація про діяльність Громадської організації та звіти про результати такої діяльності розміщені на Сайті.

4. ВНЕСЕННЯ ПОЖЕРТВИ

4.1. Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви.

4.2. Благодійна пожертва є добровільною та не підлягає подальшому поверненню Благодійнику.

4.3. Відповідно до цих Оферти та Договору, благодійні пожертви надаються Благодійниками та використовуються Громадською організацією для проведення та забезпечення благодійної діяльності (реалізації напрямів, цілей благодійної діяльності та благодійних програм) Громадської організації відповідно до Статуту та законодавства України. Благодійник погоджується з таким цільовим призначенням своєї пожертви.

4.4. Способи внесення благодійної пожертви:

• одноразовий платіж;

• підписка, яка передбачає періодичні платежі у певній довільній сумі. Вказана підписка може бути скасована у будь-який момент через сервіси банку користувача (наприклад, Приват24, Apple Pay, Google Play та інші).

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Громадська організація зобов'язується використовувати благодійну пожертву Благодійника у суворій відповідності із законодавством України та лише в рамках своєї статутної діяльності.

5.2. Громадська організація має право самостійно визначати напрями використання благодійної пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та законодавства України, за винятком випадків, коли Благодійник визначив конкретну ціль своєї пожертви за окремим договором з Громадською організацією, що передбачено пунктом 1.3. Договору. Таким чином, якщо конкретна ціль благодійної пожертви Благодійником не визначена, вважається, що пожертва внесена на здійснення Громадською організацією статутної діяльності.

5.3. Благодійник має право на отримання інформації про використання його благодійної пожертви. Для цього Громадська організація може розміщувати на Сайті щорічні фінансові звіти, які, у тому числі, містять інформацію щодо сум пожертв, отриманих Громадською організацією протягом звітного періоду, та витрат Громадської організації протягом звітного періоду. За письмовим запитом Благодійника Громадська організація може також підтвердити цільове використання благодійної пожертви додатковими документами. Доступ до звітів про використання благодійних пожертв надається Громадською організацією у порядку і в строки, передбачені чинним законодавством України та цією Офертою.

5.4. Наданням благодійної пожертви Благодійник беззастережно стверджує свою дієздатність, добровільність укладання правочину та те, що предмет благодійної пожертви не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У разі виникнення у Громадської органіації обґрунтованих сумнівів щодо цих тверджень, Громадська організація має право запитати, а Благодійник зобов'язується надати, відповідні підтверджуючі докази цих тверджень.

6. АКЦЕПТ

6.1. Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Громадської організації через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Громадської організації.

6.2. Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями та повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою публічного збору пожертв і з правом Громадської організації використовувати частину благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Громадської організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

6.3. Благодійник і Громадська організація, керуючись ст. 639, ст.ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним. При цьому сторони погоджуються, що недотримання письмової форми правочину не означає його недійсність.

6.4. Громадська організація здійснює обробку персональних даних Благодійника, наданих при відвідуванні Сайту та/або здійсненні грошового переказу (далі – «Персональні дані») з метою належної реалізації цього Договору та його статутної діяльності. Детальна інформація про порядок обробки персональних даних Громадською організацією розміщена в Політиці конфіденційності.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. До відносин між Благодійником і Громадською організацією застосовуються положення чинного законодавства України.

7.2. Відповідальність Громадської організації за порушення цього Договору або/та порядку використання благодійних пожертв наступає на підставах, в розмірі та в порядку, визначених вимогами чинного законодавства України.

7.3. У випадку виникнення спорів між сторонами цього Договору, вони мають вирішуватись шляхом переговорів. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спори розглядаються судами у порядку, встановленому чинним законодавством України.

8. КОНТАКТНІ ДАНІ

Назва: Громадська організація «Азов Ван»

Адреса: 03126, Україна, м. Київ, вул. Академіка Білецького, 11, кв. 49

Номер телефону: +38 093 444 43 08

e-mail: info@azov-one.com

bottom of page